monumenten

Wilt u een monumentaal gebouw laten inspecteren? Of er een onderhoudsplan voor laten maken?

Dan hebt u baat bij iemand die weet waar het om gaat bij een monument. Ondeskundig herstel en gewoonweg onwetendheid hebben al heel wat schade toegebracht aan cultuurhistorische panden.

Met een telefoontje verzekert u zich van een monumentenexpertise. En vooral bij monumenten is deskundigheid van groot belang. Vraag vrijblijvend een offerte* aan voor inspectie.


* ook voor:
  • maken van werkomschrijvingen
  • houden van toezicht tijdens onderhoudswerkzaamheden /restauratiewerk
  • maken van begrotingen / kostenramingen
  • overige bouwkundige vragen m.b.t. monumentale gebouwen